مجموعه ال ای دی سازان طراحی ساخت و تولید چراغ های رشد LED و تجهیزات جانبی مرتبط به منظور توسعه فضای سبز خانگی با الگو برداری از پیشگامان جهانی این صنایع نموده است.