مزایای چراغ رشد گیاه و اهمیت بکارگیری آن

Group 168 1 - مزایای چراغ رشد

برای اطمینان از رشد مناسب گیاهان و بهره وری کامل آنها باید توجه ویژه ای به منابع نوری شود و نیز از کیفیت و شدت نور مورد نیاز گیاهان اطمینان حاصل شود. علاوه بر این توجه به گرمای محیط نیز بسیار حائز اهمیت است. توجه به این پارامترها به کاربر اطمینان خواهد داد که فرآیند رشد گیاهان بهینه بوده و عملکرد گیاهان به حداکثر ممکن خواهد رسید.

در سالهای اخیر متخصصین و دانشمندان، در زمینه توسعه چراغهای رشد LED تلاش فراوان کرده اند تا انعطاف پذیری بیشتری را در طراحی سیستمهای روشنایی که بطور انحصاری منجر به رشد گیاهان می شود، بوجود آورند. در طول این فرآیند، دانشمندان دلایلی را شناسایی کرده اند که کاربری چراغهای LED را برای رشد حداکثری و نگهداری گیاهان اجتناب ناپذیر می نماید.

بهره وری در انرژی

چراغ های LED نسبت به لامپ های رشته ای، لامپ های HID و لامپ های CFL (کم مصرف) مصرف انرژی بسیار کمتری داشته، به نحوی که ۲۵ تا ۸۰ درصد کمتر از منابع نوری عنوان شده برق مصرف می نمایند.

هدف دار نمودن طول موج

طول موج هدف دار LED ها گزینه ای است که می تواند منجر به پاسخ دهی خوب گیاهان به مراحل Vegetative و Flowering باشد. طیفهای نور مختلف برای رشد گیاهان در مراحل مختلف بسیار مهم است. بطور مثال نور قرمز رشد رویشی و گلدهی گیاه را تحریک می کند. نور آبی کمک به تقویت ساقه ها و کوتاه نمودن نودالهای داخلی و بطور کل باعث قوی شدن گیاه می شود.

افزایش طول عمر

چراغهای LED حداقل باندازه ۱۰ برابر نسبت به لامپهای فلورسنت (مهتابی) عمر بیشتری دارند. چراغ های LED بهنگام خرید از سایر لامپهای معمولی گرانتر هستند، اما با گذشت زمان این هزینه جبران می شود. زیرا نیازی به تعویض مکرر لامپ ها نمی باشد و همچنین دارای مصرف برق بسیار پایینتری نسبت به سایر منابع نوری می باشد.

حرارت کمتر نور بیشتر

سایر منابع نوری حرارت بسیار بالایی تولید می کنند که برای گیاهان مخرب است و این در حالیست که چراغهای LED بصورت قابل ملاحظه ای حرارت کمتری ایجاد می کنند. (۳٫۴ BUTs/Hour در مقایسه با ۸۵ در لامپ رشته ای) که این امر باعث کاهش نیاز به سیستمهای خنک کننده گران و پیچیده می شود.

طراحی انعطاف پذیر

روشنایی LED می تواند در سیستمهای عمودی چند لایه و همچنین در طراحی روشنایی های بین گیاهی بکار گرفته شود. قابهای نگهدارنده و LEDها می توانند بصورت گزینه های قابل تنظیم طراحی گردند که وابسته به عواملی همچون پاسخهای فتومورفولوژی، ملاحظات فاصله و همچنین صرفه جویی در مصرف برق هستند.